Нов продукт на Google променя света на рекламата

Нов продукт, подготвян от Google, ще промени драстично рекламите, с които сме свикнали. Това стана ясно по време на международната конференция iCU 2018, която се провежда на 6 и 7 февруари в София и чийто основен партньор е “Виваком”.

Сред гостите на събитието бе Майкъл Стефански, директор “Глобално развитие” в Google, който говори за тенденциите в рекламния бизнес и за възможностите, които компанията предоставя на телекоми и доставчици на съдържание да разширят и обновят дейността си.

Специално внимание той отдели на т.нар “addressable TV advertising” – способността да се показват различни реклами на различни домакинства, които гледат една и съща програма. По този начин рекламодателите се отдалечават от традиционния подход към рекламирането и се фокусират върху изпращането на релевантна и полезна за всеки потребител информация.

По думите на Стефански Google активно работи по инструмент за “addressable TV advertising”, което ще доведе до драстична промяна в индустрията. „Разбира се, въвеждането му е много сложен процес. Подразделението ни Google Fiber вече проведе редица тестове, за да разреши успешно проблеми, които възникват при него. Надяваме се следващата година да стане факт“, заяви той.Според Стефански персонализираното рекламиране ще увеличи приходите на рекламодателите, но ще доведе и до по-добро разбиране на клиента.

По-рано през деня представители на големи телекоми от различни държави, сред които Австралия и Турция, коментираха възможностите за растеж през следващите пет години. Експертите се обединиха около мнението, че дигиталната трансформация е приоритет и че все още има доста операции, които се вършат ръчно, а би трябвало да са дигитализирани. Те допълниха, че подходът към клиентите също трябва да се промени, а отношението към тях – да се подобри.Тема на дискусията бяха „умните“ градове и каква роля могат да играят телекомуникационните компании в тях – в транспорта, сигурността, финансите, околната среда. Специалистите заявиха, че в градовете на бъдещето дори и по-малки играчи ще могат да предлагат услуги и операторите като цяло трябва да следят много внимателно проектите, които се развиват от страна на общините, за да се включват в тях, вместо да бъдат измествани.Запитани в какво биха инвестирали в следващите години, представителите на телекомите откроиха облачните услуги, географското разрастване, платформи за самообслужване, транспорт, по-висока вътрешна продуктивност и др.